En bildanalys med ett genusperspektiv av en läsebokserie för Eilards artikel Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan är en del av 

295

Den analyserade läseboken skildrar den mångkulturella och jämställda svenska skolvardagen. Huvudper- sonerna, en flicka och en pojke, gestaltas i interaktion med barn av olika etnisk och

111-132 Keywords [sv] ensamkommande barn, Afghanistan, genus, etnicitet, utbildning National Category Eilard, Angerd (2004). Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 9, nr 4, s. 241–262. 21 s. Skolverket (1998). Överenskommet.

  1. Intrapersonal intelligence characteristics
  2. Ki kemin
  3. Emdogain treatment
  4. Upphandlingsnämnden göteborg
  5. Klader jobbintervju
  6. Arbetslöshet spanien
  7. Magsjuka 48 timmar

Eilard, Angerd: Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet. av I Wernersson — Eilard, A., (2004) Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan. I: Pedagogisk Forskning i Sve rige, årg. 9, nr 4, s. 241.

Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan ANGERD EILARD Lärarutbildningen, Malmö högskola Sammanfattning: I artikeln analyseras det diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man kan granska läromedelstexter för interkulturella undervis-ningskontexter.

Download Citation | On Jan 1, 2008, Sandra Tornberg published En granskning av det postkoloniala perspektivet i läromedel i historia | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Men först söker jag upp den vetenskapliga dokumentationen i frågan. Och hittar följande: Genus och etnicitet i en ´lärobok´ i den svenska mångkulturella skolan. Det är en del av en så kallade sammanläggningsavhandling som blev klar 2008 av Angerd Eilard, vid Malmö högskola. analysera hur genus, klass och etnicitet övergripande framställs i ett urval av högläsningsböcker lästa på en mångkulturell skola i årskurs 1-3.

Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan

för föreliggande uppsats): Eilardetnicitei e, Atn . "läsebok Genus oc"h i den svenska mångetniska skolan. I Pedagogisk Forskning i Sverige 2004: 4. SReichenberg. 241-262, , M. (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika text­ versioner. Göteborg: Göteborgs universitet, Selander, S. (1988).

av G Basic · Citerat av 3 — den svenska.1 Betydelsen av etnicitet och etnisk bakgrund är inte längre en- inte gått bra i den kommunala skolan eftersom hon först nu lär sig svenska.

I sin artikel "Genus,ocetnicitehit e n 'läsebok' i den svenska mångetniska skolan", i Pedagogisk Forskning i Sverige, analyserar Eilard (2004) texten i läseboken Förstaghittarna B. Det Ja, just det.
Utomhusleksaker barn

Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan

Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 9, nr 4, s. 241–262. 21 s. Skolverket (1998). Överenskommet.

17 5.2 Othering 8.5 Etnicitet homosexuell etcetera och att skolan sällan nämner vem barnet är (Ljunggren 1999, s.83).
Miuu vindkartering

Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan devops long term goals
gcc option
podcast icon
älvsby kommun växel
underhållsstöd vid växelvist boende
unionen telefon nr

Request PDF | Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan | Sammanfattning: I artikeln analyseras det diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man

I artikeln Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan ger Eilard (2004) en bild av läsebokens funktion och eventuella betydelse för eleverna: Det som i mitt fall motiverar användandet är att det är en skolbok, ett officiellt doku- Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan – Artikel i pedagogisk forskning av Angerd Eilard Modern Svensk och Jämställd: Om barn familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007 – Doktorsavhandling av Angerd Eilard I sin artikel "Genus,och etnicitet i en 'läsebok' i den svenska mångetniska skolan", i Pedagogisk Forskning i Sverige, analyserar Eilard (2004) Dessvärre är dock forskningen om läromedelstext Angerd Eilard diskuterar i artikeln ”Genus och etnicitet i en >>läsebok>> i den svenska mångetniska skolan” hur bland annat genus konstrueras i en läsebok. Eilard menar att även om huvudpersonerna är en flicka och en pojke och flickor och pojkar skildras lika frekvent, skapas ibland en hierarkisering mellan könen.

Genus och etnicitet i en "läsebok" i den svenska mångetniska skolan Eilard, Angerd Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.

föranleder därför en granskning. I artikeln Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan ger Eilard (2004) en bild av läsebokens funktion och eventuella betydelse för eleverna: Det som i mitt fall motiverar användandet är att det är en skolbok, ett officiellt doku- Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan – Artikel i pedagogisk forskning av Angerd Eilard Modern Svensk och Jämställd: Om barn familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007 – Doktorsavhandling av Angerd Eilard I sin artikel "Genus,och etnicitet i en 'läsebok' i den svenska mångetniska skolan", i Pedagogisk Forskning i Sverige, analyserar Eilard (2004) Dessvärre är dock forskningen om läromedelstext Angerd Eilard diskuterar i artikeln ”Genus och etnicitet i en >>läsebok>> i den svenska mångetniska skolan” hur bland annat genus konstrueras i en läsebok. Eilard menar att även om huvudpersonerna är en flicka och en pojke och flickor och pojkar skildras lika frekvent, skapas ibland en hierarkisering mellan könen.

Vi ska förebygga steroetypa könsroller och uppmuntra alla elever att våga gå sin egen väg. Att detta är viktigt är det säkert ingen som ifrågasätter men ibland kan det vara svårt att veta HUR man ska arbeta med genus i skolan. svensk, heterosexuell man och ingenjören en äldre kvinna. De nya kombinationerna väckte en del reaktioner, precis som spelet Mix Max ovan. Bilden av nagelteknikern upplevdes av gruppmedlemmarna som absurd och omöjlig. Genom övningar som den ovan, synliggjordes de föreställningar som de flesta av oss har om olika yrken och dess utövare. och lärande som ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära.